Kontakt

Adresa:
AUTOCAMP DRAGA
Aleja Slatina bb
51417 Mošćenička Draga, Hrvatska

Ostali podaci:
EURO CAMPUS d.o.o.
Aleja Slatina bb, 51417 Mošćenička Draga
OIB: HR26282625184
ŽIRO-RAČUN: 24020061100498616
BANKA: Erste&Steiermarkische Bank
IBAN: HR7424020061100498616
SWIFT: ESBCHR22
E-mail:
autocampdraga@gmail.com

Tel:
Recepcija: 00385 (0)51 737 523
Đuliana Radetić, šef recepcije: 00385 (0)91 373 7513
Luka Valenčič, direktor: 00386 (0)40 793 146,
00385 (0)91 373 7532

Tel./Fax:
00385 (0)51 737 339
U vremenskom periodu od 1.10. do 15.04. dostupan telefonski kontakt je 00386(0) 40 793 146 i e-mail autocampdraga@gmail.com
Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!
Pravila o zaštiti privatnosti pregledajte ovdje.