Nagrade

2013.

Priznanje Autocampu Draga za lijepo uređeni okoliš koji pridonosi ljepšem vizualnom identitetu općine Mošćenička Draga

2017.

Srebrno priznanje Naj kamp Adria 2017 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2018.

Zlatno priznanje Naj kamp Adria 2018 u kategoriji manjih kampova Kvarneru, Hrvatska(Avtokampi.si)

2019.

3. mjesto Naj kamp Adria 2019 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2020.

Zlatno priznanje Naj kamp Adria 2020 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2021.

Srebrno priznanje Naj kamp Adria 2021 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2022.

Zlatno priznanje Naj kamp Adria 2020 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)