NAGRADE

2013. - Priznanje Autocampu Draga za lijepo uređeni okoliš koji pridonosi ljepšem vizualnom identitetu općine Mošćenička Draga

2017. - Srebrno priznanje Naj kamp Adria 2017 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2018. - Zlatno priznanje Naj kamp Adria 2018 u kategoriji manjih kampova Kvarneru, Hrvatska(Avtokampi.si)

2019. – 3. mjesto Naj kamp Adria 2019 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)

2020. – Zlatno priznanje Naj kamp Adria 2020 u kategoriji manjih kampova na Kvarneru, Hrvatska (Avtokampi.si)